La nostra missió


La missió del British College of Andorra és que tots els alumnes puguin assolir els seus objectius vitals a llarg termini, proveint-los amb les eines i les oportunitats acadèmiques que mereixen.

Gràcies al treball i a la força de la nostra comunitat escolar, els alumnes obtenen l’equilibri espiritual, físic i mental que els permet aconseguir l'excel·lència acadèmica, artística i esportiva necessària per fer front a la societat del segle XXI.

Per assolir aquesta missió, els elements clau són:

1. L’educació de les actituds positives per infondre l’autoestima, el creixement personal i el reconeixement dels altres.

2. L’aprenentatge basat en reptes per potenciar la innovació, la creativitat i la resolució de problemes.

3. El despertar de la curiositat intel·lectual de l’alumne.

4. L’estimulació de la capacitat de lideratge i de parlar en públic, generar un sentiment de pertinença de grup.

5. La capacitat d’adaptabilitat i flexibilitat, la intel·ligència emocional, l’ambició i la capacitat de convertir els reptes en oportunitats

6. La maduresa a través de les obligacions com a membre de la comunitat escolar i com a ciutadà local i global.

7. El respecte per la diversitat a través de la reflexió intel·lectual. 

8. El coneixement i enteniment de les noves tecnologies.

9. El foment d’un estil de vida saludable i prendre decisions quotidianes encertades.

10. L’aprenentatge experiencial a través de sortides culturals i viatges.

11. Gaudir de la felicitat interior i contribuir a la felicitat dels altres.