Educació infantil

dels 3 als 5 anys 

Els més petits gaudeixen d’una zona independent que consta de dues aules diàfanes, totalment equipades amb una pissarra interactiva tàctil d’alçada regulable cadascuna. A més a més, disposen d’una zona d’higiene amb lavabos i piques adaptades, per tal de facilitar l’autonomia dels infants. La zona de lleure a l’aire lliure és independent i separada de la resta de l’escola per garantir la seguretat dels infants.


El nostre equip d’educació infantil segueix quatre principis bàsics que fonamenten l’atenció, el desenvolupament i l’aprenentatge dels més petits.


Singularitat

Els infants assimilen l’aprenentatge i el desenvolupament de maneres diverses en les diferents etapes de maduresa.


Habilitats personals

Cada infant és únic i en constant aprenentatge. Pot tenir confiança en si mateix, pot ser resistent i molt capaç.


Habilitats interpersonals

Els infants aprenen a ser forts i independents a través de les relacions positives.


Col·laboració entre pares i professors

Els infants aprenen i es desenvolupen bé en un entorn adequat en el qual les seves experiències es corresponguin amb les seves necessitats individuals i on existeixi una associació sòlida i compromesa entre professionals i famílies.

Les set àrees de l’aprenentatge 

·  Desenvolupament personal, social i emocional  
·
Comunicació i llenguatge  
·
Desenvolupament físic
· Alfabetització
· Matemàtiques
· Comprensió del món 
·
Expressió artística i disseny