El nostre currículum

El pla d’estudis del British College of Andorra es basa en el currículum nacional d’Anglaterra i Gales. Els objectius establerts són exactament els que compliria qualsevol escola del Regne Unit, els nostres alumnes poden accedir a una escola britànica de qualsevol indret del món en cas de trasllat. Gràcies a unes classes pensades per ser estimulants, els nostres professors cobreixen els objectius d’aquest pla d’estudis tan ampli que promou el coneixement, la comprensió i les habilitats dels alumnes.

El nostre centre educatiu té un enfocament d’aprenentatge personalitzat que implica que els nostres professors tenen l’autonomia suficient per adaptar els continguts i les estratègies d’ensenyament a les necessitats específiques de cada alumne, dintre del marc del pla d’estudis britànic.

Els alumnes d’entre 3 i 14 anys aprenen per mitjà del currículum integrat en un tema principal d’aprenentatge, la qual cosa manté el seu interès i la seva motivació mentres aprenen i desenvolupen els seus coneixements en totes les matèries, tenint en compte l’etapa escolar i la maduresa de l’alumne.

El British College of  Andorra és un centre educatiu creatiu, personalitzat i visionari on els professors proporcionen una experiència educativa estimulant i significativa per als alumnes.

Taules d’equivalènciesAgeBritish SystemSpanish SystemFrench System

German System

US System
3Nursery
P3Infantil
Maternelle petite section
Kindergarten
NEarly Childhood
4ReceptionP4InfantilMaternelle moyenne sectionKindergartenPKEarly Childhood
5Y1PrimaryP5InfantilMaternelle grande sectionKindergartenKElementary
6Y2Primary1PrimariaCP1Grundshule1stElementary
7Y3Primary2PrimariaCE12Grundshule2 ndElementary
8Y4Primary3PrimariaCE23Grundshule3 rdElementary
9Y5Primary4PrimariaCM14Grundshule4 thElementary
10Y6Primary5PrimariaCM25Gym.Real.5 thElementary
11Y7
Secondary
Key Stage 3
6Primaria6ème Collège6Gym.Real.6 thMiddle School
12Y8
Secondary
Key Stage 3
ESO5ème Collège7Gym.Real.7 thMiddle School
13Y9
Secondary
Key Stage 3
ESO4ème Collège8Gym.Real.8 thMiddle School
14Y10
Secondary
Key Stage 4
ESO3ème Collège9Gym.Real.9 thHigh School
15Y11
Secondary
Key Stage 4
ESOSeconde Lycée10Gym.Real.10 thHigh School
16Y12
Secondary
A Levels
BachilleratoPremière Lycée11Gym.Real.11 thHigh School - IB DP1
17Y13
Secondary
A Levels
BachilleratoTerminale Lycée12Gym.Real.12 thHigh School - IB DP2


Assignatura

El currículum del British College of Andorra és ampli i variat. Els alumnes estudien les assignatures següents segons l’edat i el curs: 

KS 1KS 2KS 3KS 4KS 5
Age5 - 77 - 1111 - 1414 - 1616 - 18
Year GroupY1 - Y2Y3 - Y6Y7 - Y9Y10 - Y11Y12 - Y13
BRITISH CURRICULUM
English Language
Mathematics
Coordinated Sciences
History
Geography
Computing
Physical Education
Art & Design
Music
Personal, Social & Health Education
Foreign Languages
English Literature


Biology


Chemistry


Physics


Business Studies


Global Citizenship


Drama


Media StudiesCatalan Language

Titulacions i reconeixement


La nostra escola està reconeguda i acreditada tant per les autoritats britàniques com pel Govern d’Andorra. El títol obtingut és oficial i és vàlid a qualsevol escola i/o universitat d’Andorra, Espanya, França, Regne Unit, Estats Units, entre d’altres.