currículum

Cultura del pensament

La cultura acadèmica del BCA és el més important per nosaltres. Els alumnes ha de ser determinats i els seus estudis, motiu de satisfacció.  
La finalitat de l’aprenentatge és entendre que el camí de l’educació, no només és la manera d’estudiar, sinó també la predisposició de cadascú, és crucial que l'actitud sigui anar a l’escola,  cada matí, per  gaudir i arribar a l’èxit acadèmic. Volem que els nostres alumnes siguin actius. Volem que afrontin reptes, que es qüestionin i que debatin de manera respectuosa i amb humilitat. Naturalment, el nostre equip docent i el personal de l’escola són el model d’aquestes línies de pensament i s’encarreguen de transmetre-ho amb el seu treball i ensenyament.
 
Aquesta cultura del pensament està fonamentada en  la nostra declaració de principis.

maternal

primària

secundària

PROGRAMA D'ESQUÍ

Assignatures

Cada assignatura és un element clau per adquirir un coneixement ampli i per desenvolupar la diversitat de perspectives. A més a més,  els enllaços entre les disciplines faciliten que els alumnes valorin la importància de construir una xarxa de coneixements i aptituds.

ACREDITACIONS