Primària és una etapa de creativitat i innovació, plena d’energia, que prepara als infants per afrontar la seva trajectòria educativa. Per això, volem posar gran èmfasi en nodrir una motivació intrínseca en l’alumne per desenvolupar les seves habilitats personals que garanteixen l’èxit.

L’etapa de Primària consta de sis cursos, organitzats en dos grups anomenats ‘Key Stages’, segons el currículum Nacional Britànic.


Classe Key Stage Edat a principi del curs
Year 1 Key Stage 1 4/5
Year 2 5/6
Year 3 6/7
Year 4 Key Stage 2 7/8
Year 5 8/9
Year 6 9/10

Per tal que la transició entre les etapes d’infantil i primària transcorri amb fluïdesa, continuem utilitzant elements pedagògics d’infantil perquè la creativitat i la curiositat per aprendre s’afermin.

Amb la seguretat i l’autonomia adquirides a l’etapa infantil, els alumnes estan preparats per continuar construint, segons les seves habilitats i per adquirir comprensió i assolir els reptes de l’etapa següent Key Stage 1 i 2

L’idioma vehicular és l’anglès. És imprescindible tenir un nivell d’anglès suficient per poder arribar als objectius marcats, l’equip docent s’encarrega, doncs, que cada alumne  tingui un coneixement acurat de l’idioma, tant oral com escrit, en la lectura i la comprensió.
 
Seguint  en línia amb la filosofia de BCA per a un Ensenyament d’alta qualitat, el programa de cada curs està centrat en una temàtica que permet l’educació interdisciplinària, sempre segons el currículum Nacional Britànic i el nostre context local i internacional.
Les assignatures específiques són: educació física, castellà, francès i català.


A mesura que els infants van adquirint confiança en ells mateixos, esdevenen reflexius, equilibrats i una mentalitat més oberta, la qual cosa fa que se’ls presentin més oportunitats per participar en les activitats extraescolars o altres actes com les assemblees escolars, contacontes, recitals de poesia i espectacles de fi de curs.

Volem celebrar i compartir l’èxit de tots.  


El pla marc de pastoral educativa és molt important per als alumnes. És molt senzill: els infants i joves aniran més enllà en l’aprenentatge i arribaran al seu màxim potencial en un entorn segur i si es senten valorats.

Gran part de les classes d’Educació Personal, Social i de Salut (PSHE) a l’etapa de primària són sessions de conversa en rotllana per parlar de les emocions, dels sentiments i de les relacions que els permeten prendre les millors decisions i respectar als altres.