El nostre equip d’educació infantil segueix quatre principis bàsics que fonamenten l’atenció, el desenvolupament i l’aprenentatge dels més petits.

Singularitat

Els infants assimilen l’aprenentatge i el desenvolupament de maneres diverses en les diferents etapes de maduresa.

Habilitats personals

Els infants assimilen l’aprenentatge i el desenvolupament de maneres diverses en les diferents etapes de maduresa.

Habilitats interpersonals

Els infants aprenen a ser forts i independents a través de les relacions positives.

Col·laboració entre pares i professors

Els infants aprenen i es desenvolupen bé en un entorn adequat en el qual les seves experiències es corresponguin amb les seves necessitats individuals i on existeixi una associació sòlida i compromesa entre professionals i famílies.


El currículum de l’etapa infantil s’estructura en set àrees d’aprenentatge principals:

• Comunicació i llengua

• Desenvolupament físic

• Desenvolupament personal, social i emocional

• Alfabetització

• Matemàtiques

• Comprensió del món

• Expressió artística i disseny


La nostra metodologia està en línia amb la nostra filosofia per tal d’oferir un Ensenyament d’alta qualitat, segons les pràctiques educatives informades en l'evidència:

•  Joc i exploració -els infants tenen un primer contacte a través de la  investigació i experimentació amb objectes.

• Aprenentatge actiu- inclou situacions en què els alumnes pensen sobre el que aprenen superant les dificultats que es van trobant, per si sols.

• Crear i pensament crític - els infants desenvolupen i enllacen les seves pròpies idees i planegen estratègies per dur-les a terme.

Els docents observen amb atenció el joc i fomenten l'aprenentatge quan detecten un moment propici. Per algú sense experiència, pot semblar que els infants passen el dia jugant, i sí que ho fan, però el joc és una part fonamental del procés d’aprenentatge dels infants. 

Es tracta d’aprofitar la curiositat natural dels infants i juntament amb els coneixements del docent i la quantitat justa de reptes i de preguntes, estimular el pensament per aprofundir l’aprenentatge.


After Reception, students then proceed into Year 1 of Primary. English is the language of instruction, but learning in an international EYFS setting is typically multilingual, using the students' home language (L1) as the foundation for further cognitive development. Our staff constantly reflect and review the teaching curriculum and environment, ensuring that it is purposeful, inviting and provides a balance of adult-led and child-initiated learning. The children are active, autonomous and free to follow their own interests using both the indoor classroom and outside learning area.