L’entorn del BCA és afable, enriquidor i apassionant, la qual cosa permet que els nostres alumnes esdevinguin estudiants compromesos, ciutadans empàtics i ètics. L’educació del nostre centre educatiu es centra en l’alumne i els valors de l'educació que cultiva la joia d’aprendre, construeix personalitats, infon valors i encoratja l’esperit emprenedor.


Els alumnes que arriben a Secundària des de la nostra Primària o d’altres escoles, tindran una experiència educativa plena de reptes, diversió, i creativitat. Tenim grans expectatives per als nostres alumnes i el nostre equip docent i volem que cadascú creixi durant la seva trajectòria educativa aquí al BCA.

L’etapa de Secundària es divideix en set cursos escolars, agrupats en tres etapes segons el Currículum Britànic.

Curs Key Stage Equivalencia sistema Internacional /USA Edat a principi de curs Currículum:
Year 7 KEY STAGE 3 Middle School 10/11 Currículum Nacional Britànic
Year 8 11/12
Year 9 12/13
Year 10 KEY STAGE 4 High School 13/14 Certificat Internacional General de Secundària (IGCSE)
Year 11 14/15
Year 12 SIXTH FORM 15/16 Candidatura a Escola Internacional per al programa Diploma Baccalauréat
Year 13 16/17

A l’escola Secundària, els alumnes han d’adaptar-se als horaris d’aquesta etapa, sempre seguint el currículum britànic, i amb un docent especialista per cada assignatura. L’aprenentatge, en línia amb el segell d’excel·lència del BCA, prepara als alumnes per als exàmens IGCSE a final del curs Year 11.

Un cop finalitzat Year 11, comença la preparació per al prestigiós Programa Baccalaureate Diploma Internacional, per al qual hem presentat la nostra candidatura. Durant els cursos Years 12 i 13 desenvoluparem aquest programa reconegut arreu del món per reforçar la globalitat dels nostres alumnes com a ciutadans, amb la capacitat d’estudiar a qualsevol de les universitats més reputades del món.

El nostre equip docent, format per experts en els seus camps i amb un sistema pedagògic sòlid i d’acord amb la nostra definició d'ensenyança d’Alta Qualitat, endemés de la seva dedicació,  acompanya als alumnes en el seu recorregut acadèmic.


Les qualificacions acadèmiques obtingudes al BCA estan reconegudes arreu del món, però volem que els nostres alumnes surtin amb molt més que una nota de tall. Per aprofundir en els coneixements que adquireixen els alumnes, treballem una sèrie de competències, en particular:

habilitats comunicatives

curiositat

valoració de la diversitat

resolució de problemes

sentit de la responsabilitat

compromís amb la sostenibilitat

coratge

courage

autoconsciència

people

treball en equip

creativitat

benevolència

Convertir-se en un ciutadà global significa parlar idiomes i poder relacionar-se amb persones d'orígens i cultures diverses Els nostres alumnes tenen la capacitat de parlar anglès, català, castellà i francès. Les classes d’idiomes s’adapten als diferents nivells que hi ha dins una classe, per poder arribar al màxim potencial i rendiment, independentment de la llengua materna o del nivell.

Preparació per l’Educació Superior

Durant les tutories dels cursos Year 10 i 11, els alumnes fan recerca sobre el món laboral, identifiquen els seus interessos personals, preferències i motivacions, així com les habilitats, competències i talents  que poden contribuir a la tria i èxit d’una carrera professional.

Unifrog és una plataforma en línia extraordinària que utilitzen tots els alumnes de Secundària amb la qual poden fer recerques sobre les diverses carreres i universitats d'arreu del món.

En els cursos Year 12 i 13, els alumnes poden avaluar-se amb més profunditat per saber qui són, el que valen, i cap a on volen anar per completar els processos d’inscripció a la universitat o a altres programes educatius.

Aquesta plataforma també serveix de guia a l’hora de gestionar la documentació i les sol·licituds per accedir a les universitats.

Tots els alumnes tenen un tutor i també comptem amb assessorament en els processos d’accés a les universitats del Regne Unit, Estats Units, Espanya, i altres parts del món. Som conscients que els nostres alumnes poden planificar accedir a qualsevol universitat del món i estem preparats per donar-los tot el suport necessari.