suport a l'alumne

El nostre compromís

El British College of Andorra té un ferm compromís per generar i mantenir un entorn proactiu en qüestió de seguretat i atenció personal que incentiva el creixement personal i el benestar dels alumnes.

Adoptem una visió holística de la seguretat i del benestar de l’alumne, en compliment de la convenció sobre els drets de l'infant, adoptada per l'Assemblea General de Nacions Unides i seguint les recomanacions del Grup de treball Internacional per la protecció de l’infant (ITFCP).

El nostre compromís és:

  • crear una atmosfera a l’escola que ajudi als alumnes a sentir-se segurs, a parlar amb llibertat, sabent que seran escoltats i valorats

  • que els alumnes puguin comptar amb el suport dels adults si tenen preocupacions

  • ser conscients de la responsabilitat de tots els treballadors per identificar i actuar davant una possible situació de risc

  • donar suport i directrius a tots els membres de la comunitat educativa

  • dedicar una part del currículum per donar eines als alumnes per prevenir i demanar ajuda en situacions de risc.
Pla Pastoral i de suport

BCA és una escola que ofereix un entorn acollidor, cordial i afectuós per donar la benvinguda als infants i joves amb cultures, orígens i experiències diversos.

És molt important mantenir aquest esperit, en el qual cada infant i jove és feliç, se sent segur, valorat i que es senti realitzat i respectat com a individu.

El BCA prioritza el benestar dels alumnes, posant el focus en les seves necessitats i la seva felicitat en tot allò que fem. L’equip docent posa especial atenció en les necessitats individuals i estableix  vincles amb els alumnes i les famílies posant en pràctica la cura pastoral. 

Gràcies a l’esforç de tots,  els alumnes s’identifiquen com adults responsables i honestos. Cada alumne està supervisat per un professor/a que s’encarrega de fer un seguiment sobre el desenvolupament emocional  i sobre el progrés acadèmic a l’escola (el mestre/a en l’etapa infantil i de Primària, o el tutor/a a l’escola Secundària).

Salvaguarda i Protecció
a l’infant

El compromís del BCA en relació amb la salvaguarda i protecció a l’infant se sustenta per protocols i procediments sòlids i  gràcies a un equip de salvaguarda que s’encarrega d’establir el sistema més adequat i mantenir-lo actualitzat i revisat en tot moment.

Aquest sistema  permet garantir la seguretat dels alumnes, així com propiciar la comunicació i l’escolta per tal que sentin que poden compartir les seves preocupacions. 

Aquests protocols estan a l’abast de tota la comunitat educativa i cadascú és conscient de la seva responsabilitat i del seu rol  a l’hora de fomentar aquest entorn de confiança, preocupació i d’adults empàtics.

El benestar dels alumnes és primordial i cabdal per al funcionament del BCA.


Orientació Professional
En l'etapa Key Stage 3 s'introdueix l'orientació acadèmica, els alumnes comencen a fer tests de personalitat i d'habilitats per començar a identificar les seves habilitats, els seus interessos i les competències que han de reforçar. L'equip docent guia als alumnes perquè puguin encarar la recerca d'una manera serena i que no els desestabilitzi.
L'orientació acadèmica forma part del programa de l'assignatura Educació Personal Social i de Salut amb la plataforma Unifrog com a eina principal. Aquesta eina permet que els alumnes aprenguin a buscar la informació sobre qualsevol carrera o estudi universitari d'arreu del món. A més a més, és una ajuda en el procés d'admissions com per exemple, en la redacció de cartes de motivació, etc. Cada alumne té un tutor personal i disposem d'especialistes per als tràmits d'accés a les universitats del Regne Unit, Estats Units i Espanya, entre d'altres. El nostre compromís amb els alumnes és ferm i per això ens impliquem en donar tot el suport i acompanyament en aquest procés.