Programa del Diploma del Batxillerat Internacional

Programa del Diploma del IB a BCA

El British College of Andorra és una escola del món de l'IB. Aquestes escoles comparteixen una filosofia comuna: un compromís envers l'educació internacional, rigorosa i de qualitat, que l’escola considera que és important per al seu alumnat. El Programa del Diploma IB és un programa d'estudis rigorós i ampli per a alumnes de 16 a 18 anys que es caracteritza per ser un referent de qualitat educativa, amb una titulació reconeguda per les universitats més rellevants del món. El pla d'estudis del Programa del Diploma permet als estudiants prosperar de manera holística i desenvolupar una amplitud i profunditat de coneixements excel·lents. A través del Programa Diploma adquireixen habilitats per reflexionar sobre si mateixos com a aprenents i com a ciutadans del món, prenent consciència del món i del lloc que hi ocupen. El programa Diploma requereix competència acadèmica, compromís i resiliència dels estudiants, alhora que fomenta l'acció solidària a la comunitat, la participació en activitats extraescolars i la contemplació sobre la naturalesa del mateix coneixement.

Al BCA ens esforcem per ajudar els nostres alumnes a desenvolupar les habilitats necessàries per tenir èxit en aquest repte, convertint-se en aprenents reflexius, amb principis, independents i ciutadans amb mentalitat global. Els nostres alumnes tenen l'opció d'escollir una àmplia gamma d'assignatures, la nostra filosofia centrada en l’alumne fa que la nostra oferta s'avaluï periòdicament per garantir que satisfem les necessitats de cadascun.


Curriculum del Programa

El programa del Diploma de Batxillerat Internacional conté sis grups d’assignatures:

● Estudis de llengua i literatura
● Adquisició de llengües
● Individus i societats
● Ciències experimentals
● Matemàtiques
● Arts

Els alumnes estudien una assignatura de cadascun dels sis grups, excepte en arts, la qual es substitueix per una segona assignatura del grup d'Individus i societats o de Ciències experimentals. L'ensenyament de totes les assignatures està secundat per l'IB "Enfocaments per a l'ensenyament i l'aprenentatge" i tot el personal rep una formació oficial de l'IB així com un desenvolupament professional intern continu.


The Diploma Programme Core Subjects

TOK (Teoría del coneixement)
Els alumnes reflexionen sobre la naturalesa del coneixement i com sabem el que diem saber. Aquest curs únic permet als estudiants qüestionar i debatre, donant lloc a una exposició de la seva elecció i un assaig acadèmic.
Assaig ampliat
Una investigació independent i autodirigida que culmina amb un assaig de 4000 paraules. Els alumnes poden optar per escriure sobre una assignatura que estan estudiant o poden optar per ampliar els seus coneixements d'una altra assignatura de l'IB. Reben el suport d'un supervisor i tenen uns terminis clars per treballar.
CAS (Creativitat, Activitat, Servei)
Els alumnes participen en diverses activitats i acompleixen un projecte comunitari relacionat amb els tres elements bàsics de l'assignatura: Creativitat, Activitat, Servei. Se'ls anima a establir contactes amb organitzacions de la comunitat local i global i reben el suport d'un supervisor

Trobareu més informació sobre el Programa del Diploma de l'IB a la pàgina web de la IBO aquí i al document guia para pares (en espanyol), IBO 2016.​​​​​​​