assignatures acadèmiques

Totes les assignatures tenen un rol molt important en l’aprenentatge dels alumnes, a l’hora d’ampliar la seva perspectiva i diversificar-la. Tanmateix, al BCA enllacem les disciplines de manera que l’alumne pugui construir una xarxa de coneixements i pensaments.

Idiomes

La nostra escola és el lloc on adquirir un nivell bilingue en anglès gràcies a un equip d’experts nadius. Estem molt contents de l’entorn multilingue de la nostra escola i del que aporten els nostres alumnes d’origens diversos.

STEM

La ciència i tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques són el nucli del currículum amb la informàtica totalment integrada. La nostra metodologia avantatja l'aproximació pràctica als continguts: aprenentatge a partir de contexts de la vida quotidiana. Cada assignatura contribueix a adquirir un alt nivell de coneixements i de capacitats i la conjunció entre les assignatures desenvolupa les competències imprescindibles per viure al segle XXI.

Arts plàstiques

L’art és una part fonamental de qualsevol currículum de qualitat. L’alumne s’expressa de maneres alternatives, la personalitat i la individualitat es veuen reforçades. Aquests són aspectes que creiem s’han de desenvolupar en l’infant com més aviat millor.

Les arts visuals i escèniques també formen part del currículum des de l’etapa infantil i,  a partir de Year 7, un professor especialista es fa càrrec de les classes.

Altres activitats artístiques es poden practicar en les activitats extraescolars a l’hora del pati del migdia o al vespre després de les classes.


Humanitats

Les humanitats són part essencial del currículum per aprendre la importància de la història de la humanitat i del nostre entorn geogràfic.

En l’etapa infantil, els alumnes comencen aquest procés amb la classe que anomenem ‘Entendre el món’.

A Andorra estem envoltats de meravelles naturals i d’un nombre d’emplaçaments històrics importants i tenim molt a prop, paratges històrics i d'interès cultural, al Sud de França i al Nord d’Espanya.

A mesura que els alumnes s’endinsen en la seva trajectòria escolar, es van implicant en el món empresarial, polític, econòmic i global gràcies a l’estudi i el debat.


Educació física i esport

El programa d’esports del BCA és una gran oportunitat per als alumnes de desenvolupar-se a través de l’esport. Tots els alumnes participen un cop per setmana a les classes d’educació física. A través de l’esport poden créixer físicament, mentalment i socialment. El treball en equip, la dedicació, establir objectius i el sentiment de pertinença a una comunitat son els principals components de l’assignatura.  Durant un trimestre, tots  els alumnes, des de maternal fins a Year 9, practiquen natació.
Altres activitats esportives es poden practicar en el marc de les activitats extraescolars.

Educació Personal, Social i de Salut(PSHE)

El benestar dels alumnes és essencial per poder aconseguir l’èxit acadèmic. Per això, tenim un programa d’Educació Personal, Social i de Salut en el qual participa tot l’equip docent en col·laboració amb les famílies per acompanyar als infants i joves al llarg de la seva infància i adolescència. El nostre currículum tracta temes com la salut, les relacions socials o sexuals perquè  tinguin autonomia i capacitat per cuidar-se i prendre les millors decisions per al seu futur.

Preparació per l’Educació Superior

Durant les tutories dels cursos Year 10 i 11, els alumnes fan recerca sobre el món laboral, identifiquen els seus interessos personals, preferències i motivacions, així com les habilitats, competències i talents  que poden contribuir a la tria i èxit d’una carrera professional.

Unifrog és una plataforma en línia extraordinària que utilitzen tots els alumnes de Secundària amb la qual poden fer recerques sobre les diverses carreres i universitats d'arreu del món.

En els cursos Year 12 i 13, els alumnes poden avaluar-se amb més profunditat per saber qui són, el que valen, i cap a on volen anar per completar els processos d’inscripció a la universitat o a altres programes educatius.

Aquesta plataforma també serveix de guia a l’hora de gestionar la documentació i les sol·licituds per accedir a les universitats.

Tots els alumnes tenen un tutor i també comptem amb assessorament en els processos d’accés a les universitats del Regne Unit, Estats Units, Espanya, i altres parts del món. Som conscients que els nostres alumnes poden planificar accedir a qualsevol universitat del món i estem preparats per donar-los tot el suport necessari.